POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA    RADIOTELEGRAFICZNA    

             (PTCR)                        

Widok anteny i budynków Nadajnika Babice w początkowej jego działalności, ok. 1925 r.- część nadawcza PTCR; obraz z Archiwum Ireneusza DOBIECH.

Zdjęcie Nadajnika Babice otrzymałem 2009.05.09 od przyjaciela z Litwy, Pana ZILIONIS,a SIGITAS,a. Okoliczności otrzymania, tego i kilka innych unikalnych zdjęć dotyczących Nadajnika Babice, podaję w http://www.nadajnik-babice.pl/ część. 04.08.

Moje logo: AMFORKA WAT.

P.S. Dzisiaj t.j. 2019.02.13 otrzymałem od Internauty z USA, bardzo miłą wiadomość, w której chwali moją inicjatywę gromadzenia pamiątek tekstowych i obrazowych po PTCR. Podał w niej również swoje uwagi dotyczące anteny Beverage. Nasunęły mi one pomysł, aby zachęcić zagranicznych Internautów do gromadzenia i przesyłania na mój "Kontakt" , teksty i obrazy dotyczące PTCR. Byłyby one zamieszczane na "moich stronach"  z podaniem, za zgodą Autorów,  ich danych osobowych.

Kontakt: ireneusz-23@gazeta.pl

Niestety jeszcze nie zainstalowany został, system automatycznego przejścia do następnych ROZDZIAŁÓW i podrozdziałów po ich odczytaniu. Konieczny jest powrót na początek przeczytanego tekstu i dokonanie nowego wyboru. Względnie skorzystać z opcji na końcu Sitemap.

Informacje dotyczące wyboru dyspozycji, znajdujących się w górnej części Strony Głównej, tekstów: w postaci ROZDZIAŁÓW i podrozdziałów.

00 WSTĘP

00.01 itd podrozdziały

01 ALTERNATOR ALEXANDERSONA

01.01 itd podrozdziały

02 ANTENA ALEXANDERSONA

02.01 itd podrozdziały

03 OBIEKTY DODATKOWE

03.01 itd podrozdziały

25 RELACJA Z BUDOWY "MASZTU FLAGOWEGO",   ZAMIAST ORYGINALNEJ PAMIĄTKI.

WSTĘP.

W Blogu Cyfrowym Archiwum Bemowa z dnia 17.12.2015 roku "Szybsi od Japończyków" napisano:

 "16 stycznia 2014 r. mija 69. rocznica wysadzenia przez Niemców Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, TCR. Tak się złożyło, że jesienią zeszłego roku obchodziliśmy 90. rocznicę uruchomienia Centrali, której resztki znajdziemy dziś na granicy Bemowa i gminy Stare Babice. Z tej okazji w Starych Babicach odsłonięto 17 listopada 2013 r. pomnik upamiętniający jedną z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie radiostacji”.

Stwierdzono:

"Pomnik upamiętniający radiostację, zlokalizowany przed urzędem gminy w Starych Babicach, zawiera autentyczny element jednego z masztów. W jego odsłonięciu uczestniczyli m.in. przedstawiciel prezydenta RP, wójt gminy Stare Babice, a także Jan Boerner – potomek przedwojennego ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera i Jerzy Bogdan Raczek – autor wydanej w zeszłym roku książki„Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach". Uroczystości towarzyszyła wystawa.

Zauważyłem po przeczytaniu tego tekstu, że zapomniano wyjaśnić o jaki pomnik chodzi. Dlatego w przypisach Blogu napisałem:

Nie dowiedziałem się z zamieszczonego tekstu o jakie znalezisko Pani chodzi. Czyżby o oryginalną płytę podstawy jednej z „nóg” masztu pierwszego, którą odnalazłem 28 września 2009 roku, a pokazuję na zdjęciu i z wielkim trudem znalazłem Instytucję która ją wydobyła, dzięki czemu uchroniona została przed „złomiarzami”?.

Wygląd miejsca w którym znalazłem, jedyną tej miary pamiątkę w postaci fundamentu jednej z nóg masztu pierwszego, 2009.09.28.

Natomiast 6 kwietnia 2014 o 17:1923 wyjaśniłem w kolejnym przypisie:

Pomnik w postaci Masztu Flagowego upamiętniający radiostację, jak Pani to ujęła, nie będzie spełniał tej funkcji. Wydaje mi się, że jego celem, było skupienie uwagi zaproszonych Gości jedynie na uroczystości odsłonięcia Masztu Flagowego, a nie na oryginalnej podstawie masztu.

 

Moja propozycja, po odnalezieniu tej miary jedynego unikalnego „znaleziska”, w postaci stopy fundamentowej „nogi” masztu anteny Nadajnika Babice i wydobycie jej, na moją prośbę skierowaną do Wójta Gminy Babice, była inna.

 

Prosiłem, aby po jej wydobyciu i transporcie w bezpieczne miejsce, dla jej ochrony przed zbieraczami złomu, stała się głównym eksponatem i zaczątkiem Miejsca Pamięci, po tak mądrej, wielkiej i sprawnie wykonanej inwestycji Radiokomunikacyjnej. Stało się inaczej, nad czym bardzo ubolewam.

 

Dlatego uważam, że upamiętnienie 69 rocznicy wysadzenia przez Niemców Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, TCR, poprzez budowę pomnika w postaci Masztu Flagowego jest decyzją błędną.

 

Bowiem takie rozwiązanie może sugerować interesantom, wchodzącym do Urzędu Gminy, że służy on tylko do wciągnięcia na jego szczyt Flagi Państwowej i mogą się dziwić, dlaczego tak mały aluminiowy maszt stoi na tak potężnej metalowej podstawie, dodatkowo jaskrawo pomalowanej. Jeśli któryś z nich jest dociekliwy i zbliży się do miniaturki masztu, dostrzeże ukrytą w podstawie tablicę, która wyjaśnia tylko, że miniaturka ta jest pomnikiem upamiętniającym jedną z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie Radiostacji, nie podkreślając, że jej postument osadzony został na oryginalnej, jednej z czterech podstaw masztu pierwszego, odnalezionej 28 września 2009 roku.

Nie zgadzając się z poglądem, że „pomnik”, w postaci Masztu Flagowego był odpowiednim sposobem upamiętnienia istnienia Nadajnika TCR w miejscowości Stare Babice, mimo to, postanowiłem śledzić i zamieścić fotograficzną relację z jego budowy.

Fot. 1 Usytuowanie szalunku pod podstawę Masztu Flagowego na tle Urzędu Gminy, 2013.11.07.

Fot. 2 Widok szalunku pod betonową podstawę Masztu Flagowego na tle Urzędu Gminy, 2013.11.07.

Fot. 3 Widok od parkingu szalunku pod betonową podstawę Masztu Flagowego, 2013.11.07.

Fot. 4 Szczegóły budowy szalunku na betonową podstawę Masztu Flagowego, 2013.11.07.

Fot. 5 Czyszczenie betonowej podstawy Masztu Flagowego po usunięciu jej szalunku, 2013.11.09.

Fot. 6 Widok betonowej podstawy Masztu Flagowego w zbliżeniu, 2013.11.09.

Fot 7. Widok w zbliżeniu oryginalnej metalowej podstawy nogi Masztu Anteny TCR, 2013.11.15.

Fot. 8 Widok  odnowionej podstawy masztu z elementami do sterowania flagą na aluminiowym szkielecie Masztu Flagowego 2013.11.15..

Fot. 9 Widok masztu flagowego i prace porządkowe, 2013.11.15.

ZAKOŃCZENIE.

 Niniejszy tekst napisałem 2019 r. dla bezpieczeństwa, aby go w skróconej postaci zamieścić na stronie http://dobiech-ireneusz.jimdo.com/ , która prawdopodobnie zapewnia większą pewność jego trwania w Internecie i że mogę bezpośrednio zamieszczać  materiały prezentujące  moje poglądy.

 

2019.07.30 Ireneusz Dobiech.

 

Liczniki odwiedzin

1. Liczba odwiedzin od początku uruchomienia strony:

2. Lista krajów z których nastąpiły odwiedziny. Kliknij na obrazek poniżej:

Free counters!