22 WYNIK SZPERANIA W MOIM ARCHIWUM.

Wprowadzenie.

Od dłuższego czasu zajmuję się, razem z polskim radioamatorem, mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, opisem pracy anteny Beverag'e. Podczas szukania materiałów na ten temat, "natknąłem" się na ciekawy artykuł również polskiego radioamatora p.t.

Anteny odbiorcze Beverag'e.

Niestety nie pamiętam, kiedy został on napisany i gdzie zamieszczony. Ja go skopiowałem do moich zasobów, również nie pamiętając skąd, 2014.09.26. Dlatego przytaczam go w takiej postaci w jakiej go zarejestrowałem, zamieszczając wszystkie informacje jakie się na nim znajdują i przepraszając Autora, że nie pytam Go o wyrażenie zgody jego upublicznienie.

 Tekst właściwy.

 Zasada pracy anten odbiorczych Beverag'e
Wiele osób słyszało o antenach odbiorczych Beverage (dalej w skrócie "AOB"), ale tylko nieliczni mieli okazję słuchania w dolnych pasmach amatorskich KF za ich pomocą najbardziej odległych stacji DX (z doskonałą czytelnością). Kilkakrotnie miałem (SP7HT) możliwość porównać odbiór stacji DX w pasmach amatorskich 80 oraz 40 metrów na swoich wielkomiejskich antenach z tym, co retransmitował mi przez telefon kolega wyposażony w zestaw 8, przełączanych na żądanie, kierunkowych AOB o długościach po 350 metrów. Różnicę w słyszalności mogę określić kolokwialnym "niebo a ziemia!". To, co u mnie można było scharakteryzować: "tu pewnie jest coś ciekawego, ale nie jestem w stanie tego odebrać", podczas retransmisji przez telefon "grzmiało" czysto i czytelnie z raportem, co najmniej 579, a optymiści może podaliby raport "599". Warto zapoznać się z zasadą działania AOB.
Ze wszystkich długich anten na pasma amatorskie, tylko anteny rombowe cieszą się większą atencją niż AOB. Są one jednymi z najstarszych i najbardziej skutecznych anten odbiorczych w niskim zakresie częstotliwości radiowych. Nazwa pochodzi od ich wynalazcy, Harolda H. (Henry’ego) Beverage’a, W2BML, który opatentował je w roku 1920. AOB mają ujemny zysk energetyczny względem hipotetycznej anteny izotropowej. Są to anteny nierezonansowe, mogące skutecznie pracować w szerokim spektrum częstotliwości. Zazwyczaj są używane w zakresie częstotliwości od 500 kHz do 10MHz, chociaż wykazują swoją przydatność także na częstotliwościach wyższych. Wykazują się znaczną kierunkowością i są mało podatne na chwytanie zakłóceń z otoczenia anteny (z wyjątkiem zakłóceń przychodzących z faworyzowanego kierunku AOB). 
Aby można było w pełni skorzystać z tych właściwości, powinny mieć znaczną długość, wynoszącą od kilkudziesięciu metrów do 500 metrów (krótkofalowcy używają nawet anten o długości ponad 700 metrów). Tak znaczna długość jest często poważnym wyzwaniem, któremu trudno sprostać, ze względu na uwarunkowania sąsiedztwa. Aby pokryć wszystkie kierunki świata (im dłuższe anteny, tym więcej AOB potrzeba na pokrycie wszystkich kierunków) należy posiadać "farmę" AOB. Do zbudowania skutecznego zestawu AOB potrzeba tylko kilkaset złotych, ale aż kilkunastu hektarów terenu. Najdroższym warunkiem do spełnienia jest tych… kilkanaście hektarów gruntu. Dlatego większość instalacji AOB - za zgodą okolicznych rolników - montowana jest sezonowo. Na półkuli północnej ma to miejsce od końca października / początku listopada do końca marca, gdy trwa przerwa w pracach polowych. W pozostałym okresie czasu zapaleńcy - podczas trwania interesującej ich ekspedycji DX-owej - wieszają wieczorem AOB na dany kierunek i zwijają ją przed nastaniem dnia. 
Anteny odbiorcze Beverage
AOB to długi przewód rozwieszony na izolatorach, niezbyt wysoko nad powierzchnią gruntu, najczęściej 2 metry nad ziemią. Sygnały są odbierane z AOB na jednym z jej końców, poprzez transformator dopasowujący impedancję wejściową anteny 450 ohm do impedancji kabla koncentrycznego (50 ohm lub 75 ohm). Drugi koniec anteny jest połączony z uziemieniem opornikiem 450ohm. AOB wykazuje wyraźną kierunkowość odbieranych sygnałów w stronę tego końca anteny, który jest połączony z uziemieniem. Gdyby drugi koniec anteny nie był połączony z uziemieniem (poprzez opornik 450 ohm), to antena faworyzowałaby odbiór sygnałów z przychodzących wzdłuż przewodu AOB z obu końców anteny. Krótkofalowcy wykorzystują tę właściwość i - za pomocą przekaźnika na odległym końcu anteny - przełączają ją z jednokierunkowej na dwukierunkową (w zależności od aktualnych potrzeb).

 SP7HT i SQ7FI

 ŚR 08-06
Pełny artykuł (sms)

 

 2019.03.25 Ireneusz Dobiech.