25 RELACJA Z BUDOWY "MASZTU FLAGOWEGO", ZAMIAST ORYGINALNEJ PAMIĄTKI.

20019.08.02 Część jeszcze nie skończona.

Fot. 4 Szczegóły budowy szalunku na betonową podstawę Masztu Flagowego, 2013.11.07.

Fot. 6 Widok betonowej podstawy Masztu Flagowego w zbliżeniu, 2013.11.09.

Fot 8. Widok w zbliżeniu oryginalnej metalowej podstawy nogi Masztu Anteny TCR, 2013.11.15.

Fot. 7 Widok betonowej podstawy i zamontowanej na niej oryginalnej metalowej podstawy nogi Masztu Anteny TCR oraz aluminiowego fragmentu Masztu Flagowego, 2013.11.15.

Fot. 10 Widok Masztu Flagowego i prace porządkowe wokół niego, 2013.11.15.

 

Nadmieniam, że po tym jak odnalazłem w 2009.10.09 tej miary jedyne unikalne metalowe "znalezisko", o wadze kilkuset kilogramów, w specjalnym piśmie, skierowanym 2011.06.30 do Wójta Gminy Babice, prosiłem o wydobycie go i przetransportowanie w bezpieczne miejsce, aby nie stało się łupem zbieraczy złomu. Zaproponowałem, aby płyta stała się głównym eksponatem i zaczątkiem Miejsca Pamięci, po tak mądrej, wielkiej

i sprawnie wykonanej inwestycji Radiokomunikacyjnej.

 

Spełnieniem mojej prośby z ramienia Gminy zajął się ówczesny redaktor "Gazety Babickiej" Pan Marcin Łada. Podczas licznej z Nim korespondencji zostało ustalone, że po wydobyciu

 i zakonserwowaniu płyty, zostanie ona umieszczona pod zadaszeniem przed Urzędem Gminy Babice na postumencie, na którym podane zostaną informację, iż jest to oryginalna pamiątka po Antenie Nadajnika Babice, odnaleziona 2009.10.09 przez autora blogu. Niestety ustalenie zostało niefrasobliwie bez mojej wiedzy zmienione, co mnie bardzo zmartwiło.

Dokładny opis moich wysiłków, mających na celu uchronienie płyty przed dewastacją, znajduje się na stronie http://www.nadajnik-babice.pl/Część 21b, "Zabiegi o zabezpieczenie odnalezionej płyty nogi masztu pierwszego."

Fot. 3 Widok od parkingu szalunku pod betonową podstawę Masztu Flagowego, 2013.11.07.