11 INNE INFORMACJE O CZĘŚCI ODBIORCZEJ PTCR.

Oprócz rozważań dotyczących celowości i usytuowania ogólnego anteny odbiorczej  SO PTCR, zamieszczonych w rozdziale 09 uzyskałem również dodatkowe informacje dotyczące jej głównej anteny falowej lub Beverage,a. Pochodzą one z artykułu „Grodzisk Mazowiecki Centrum Radiokomunikacyjne II Rzeczypospolitej”, opracowanego przez Jerzego Kucharskiego, prawdopodobnie zamieszczonego w Gazecie POGORIA, jaki mi udostępnił Pan Łukasz Nowacki, za pośrednictwem Pana Andrzeja Grzegorzewskiego. Być może zamieszczę historię jak do tego doszło. Czytamy w nim, że „w Centrali Odbiorczej wybudowano też antenę o dużym zysku, systemu Beverage'a o długości około 16,2 km., skierowaną dokładnie na Nowy Jork (w stronę wsi PAROLE)”.

 Tak więc informacja podana w tym artykule różni się od tej, jaką posłużyłem się w moim artykule znajdującym się w [1] o którym wspomniałem na początku, dla usytuowania anteny falowej w stronę miejscowości Siestrzeń. Jest bardziej obszerna, zawiera bowiem dane o długości anteny Beverage’a i o kierunku anteny  różniącego się od przyjętego w moim artykule.

Dlatego też wykonam, podobne konstrukcje jak dla kierunku anteny na Siestrzeń, dla określenia kierunku anteny w stronę wsi Parole. Położenie Grodziska Mazowieckiego i miejscowości Parole na mapie współczesnej i trasa do nich pokazane zostały na rys. 1. 

 

Rys.  1 Trasa prowadząca z Grodziska Mazowieckiego zrobić miejscowości Parole [3] .

 

Długość przebytej drogi wynosi 15.7 km., a więc jest zbliżona do długości anteny Beverage’a równej 16.2 km. Stąd wniosek, że ewentualnych śladów po antenie należy szukać wzdłuż i okolicy drogi, prowadzącej do tej miejscowości.

 Posługując się mapami Google Earth, na rys. 2 oznaczyłem oba rozpatrywane kierunki usytuowania anteny falowej w stronę miejscowości Siestrzeń oraz miejscowości Parole. 

 

Rys. 2 Zaznaczone kierunki usytuowania anteny falowej z SO do miejscowości Siestrzeń i Parole.

Rys. 3  Odczytane współrzędne miejscowości Parole. 

Rys. 4 Odległość i kierunek usytuowania anteny falowej od Stacji Odbiorczej do miejscowości Parole.

Współrzędne miejscowości Parole, określone na mapie Google Earth, rys. 3, były równe: szerokość geograficzna 52°02′17.85″ N  i długość geograficzna  20°48′57.54″ E, natomiast wielkości odczytane z rys. 4 wynosiły: odległość od SO PTCR znajdującej się w Grodzisku Mazowieckim do miejscowości Parole  14528.86 m i  kierunek prostej łączącej obie miejscowości 301.92 stopni.

 Ponieważ kierunek usytuowania anteny falowej z Stacji Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim w stronę miejscowości Siestrzeń [1], był równy 136.59 stopni, czyli (136.59 + 180) stopni = 315.59 stopni, a więc różnica pomiędzy rozpatrywanymi kierunkami usytuowania anteny jest równa (315.59 – 301.92) stopni = 13.67 stopni.

Dla oceny który kierunek anteny falowej jest bardziej wiarogodny, posłużę się konstrukcją przedstawioną wcześniej (Opis takich konstrukcji opisałem w [1] część 23) pokazaną na rys. 5. Przedstawia on ortodromę, czyli linię środkową o najkrótszej długości z punktu środkowego Polski do Nowego Yorku. Długość tej linii jest równa 6813.51 km ., a kierunek 308.18 stopni, czyli jest znacznie bliższy kierunkowi wyznaczonemu na rys. 4. Różnica wynosi kilka stopni (308.18 – 301.92) stopni = 6.26 stopni.

 

Rys. 5 Przebieg i dane linii łączącej Polskę i Nowy York, na tle mapy Google Earth.

Natomiast posługując się ortodromą jaką wyznaczyłem wcześniej [1] dla punktów środkowych obu państw, rys. 6,  odpowiednie wielkości są równe: odległość ok. 8250 km i 316.46 stopni. Jest zastanawiające, że kierunek tej ortodromy różni się znacznie od kierunku skierowania anteny  w stronę miejscowości Parole, ale jest bliski kierunkowi anteny w stronę miejscowości Siestrzeń. Różnica ta wynosi (316.46 - 315.59) stopni = 0.87 stopni. 

Rys. 6. Przebieg i dane linii łączącej Polskę i Stany Zjednoczone A.P., na tle mapy Google Earth.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że rzeczywiście antena falowa w Grodzisku Mazowieckim, zainstalowana w Stacji Odbiorczej, była skierowana w stronę Nowego Yorku i miejscowości Parole, co zapewniało maksymalną czułość odbioru sygnałów radiowych nadawanych z Nowego Yorku.

Źródła:

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ 

[2] Grafika i wizualizacja Mapy Google Earth.

[3] http://www.zumi.pl

[4] Artykuł „Grodzisk Mazowiecki Centrum Radiokomunikacyjne II Rzeczypospolitej”, Jerzego Kucharskiego, prawdopodobnie zamieszczonego w Gazecie POGORIA,

  

Ireneusz Dobiech, 2015. marzec.